Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zakończył zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje 2018 EtnoPolska”, które realizował w partnerstwie Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu, Ochotniczą Strażą Pożarną w Braciejówce oraz Kołem Pszczelarskim.

 DSC0078

Jego rezultatem był nie tylko Piknik pod Chatą Kocjana w Rabsztynie z warsztatami pszczelarskimi i pokazem obrzędu w wykonaniu zespołu Zawadzianie, ale przede wszystkim rysunkowa książeczka edukacyjna pt. "W kocjanowej chałupie".

To piękne i unikatowe wydawnictwo ilustrowane rysunkami Stanisława Wywioła w przystępny sposób przedstawia losy Antoniego Kocjana rozstrzelanego w Pawiaku wybitnego konstruktora szybowcowego i szefa wywiadu lotniczego AK, który przyczynił się do rozpracowania tajemnicy broni V1 i V2.

Ponadto książeczka na przykładzie chaty, w której urodził się Kocjan, prezentuje charakterystyczne założenia budownictwa drewnianego ziemi olkuskiej i dawnego wyposażenia kuchni, komory i obory.

Interesującym dopełnieniem treści dla dużych i małych czytelników są krzyżówki, rebusy i inne gry nawiązujące do starych sprzętów oraz lokalnych, ginących tradycji i obrzędów.

Szczęśliwymi posiadaczami nieodpłatnego wydawnictwa stali się uczestnicy wspomnianego pikniku oraz olkuskie szkoły i przedszkola. Otrzymają je również ci, którzy w nadchodzącym sezonie turystycznym, przed wyczerpaniem nakładu, osobiście odwiedzą Chatę Kocjana w Rabsztynie.

Pozostali zainteresowani mogą skorzystać z wydawnictwa w formie cyfrowej na stronie MOK (http://mok.olkusz.pl/images/Muzea/Kocjan.pdf ), na licencji CC Uznanie Autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska(BY-SA).