14 grudnia w MOK-Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy rzeźby zmarłego w tym roku Józefa Liszki.

IMGP0196IMGP0197

IMGP0198IMGP0199

Józef Liszka, mieszkaniec Krzykawy, był człowiekiem o rozlicznych talentach i zainteresowaniach. Z wykształcenia inżynier mechanik, autor wielu wniosków racjonalizatorskich, znany jest jako miłośnik i badacz historii regionu, autor wielu artykułów i książek opisujących Ziemię Olkuską. Był przewodniczącym koła Bolesławskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury i przewodniczącym Koła Miłośników Historii Bolesławia i okolicy. Był założycielem i redaktorem naczelnym „Kroniki Miasta Bukowno” (później „Głosu Bukowna”), redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Korzenie”, członkiem Rady Fundacji „Pracownia Inicjatyw Regionalnych” w Bukownie.

IMGP0200IMGP0207

Rzeźba była jego hobby. Fascynowała go również psychotronika.

IMGP0209IMGP0222

Jak mówił kiedyś podczas spotkania z uczniami „Mechanika”, którego sam był absolwentem, „Zachętą do uprawiania sztuki rzeźbiarskiej był niewątpliwie sukces, jaki odniosłem w szkole w konkursie na wiejską chatkę. Zdobyte tam wyróżnienie zmotywowało mnie do dalszych artystycznych zmagań. Wybitny artysta, nauczyciel szkoły, pan Władysław Turbas od tej pory rozwijał mój talent”.

IMGP0227IMGP0228

Drewnem zainteresował się już w dzieciństwie, towarzysząc przy pracy ojcu, który był cieślą. Jeden z przyjaciół ojca trafnie ocenił jego umiejętności: „Wiesz, Józek, twój syn będzie świętym dłubał w nosie”.

IMGP0214IMGP0218

Wystawę otworzył w imieniu Dyrektor MOK Małgorzaty Żurek Wojciech Ozdoba, Kierownik MOK-Centrum Kultury. Później z gośćmi wystawy dzielił się wspomnieniami Jacek Sypień, historyk-regionalista, który przyznał, że zainteresowanie i zamiłowanie do historii regionu rozbudził w nim właśnie Józef Liszka.

IMGP0230IMGP0231IMGP0232

Na wystawie zaprezentowano również wybrane publikacje Józefa Liszki, dotyczące Ziemi Olkuskiej oraz film o artyście.

IMGP0206IMGP0221

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy tego niezwykłego inżyniera-artysty-historyka, który starał się, aby utrwalić i spisać wszystko, codotyczy naszej „małej ojczyzny”.

IMGP0236IMGP0240