18 grudnia w Olkuskim MOK odbyło się spotkanie autorskie z Jarosławem Prokopem „Poetycki Odwyk” zorganizowane przez Klub Literacki Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

PC181821 2

Zebranych powitał Kierownik Działu Artystycznego Michał Mączka.

PC181854 2

Spotkanie prowadził dr hab. prof. UP Marek Pieniążek.

PC181852

Jarosław Prokop pracuje jako nauczyciel języka angielskiego. Jest autorem książki „Człowiek z szóstego piętra”, znanym także z udziału w Olkuskich Nocach Poetów.

PC181857 2

W świątecznej scenerii Jarosław Prokop recytował swoje wiersze miłe dla intelektu dzięki perełkom ironicznego poczucia humoru i sarkazmu.

PC181817 2