15 października o 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbył się Koncert Papieski pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją".

W tym roku organizatorem uroczystości był Miejski Ośrodek Kultury.

DSC 0033

Dyrektor MOK Beata Soboń serdecznie powitała wszystkich przybyłych, w tym zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Bożena Krok - zastępca burmistrza ds. społecznych, Jan Orkisz, wicestarosta, posłanka Lidia Gądek, a ze strony władz kościelnych ks. Henryk Chmieła, Proboszcz Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego, Dziekan Dekanatu Olkuskiego oraz ks. prałat Stefan Rogula.

DSC 0028

Muzycznych i religijnych przeżyć dostarczył wszystkim wspaniały zespół muzyczny Maximilianum oraz towarzysząca mu schola młodzieżowa z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego. 

DSC 0045

Anegdoty, żarty i pogodne wierszyki Karola Wojtyły przedstawili członkowie pracowni teatralnej MOK pod kierownictwem Stanisławy Szarek, śpiewała solistka z pracowni wokalnej pod kierownictwem Wiesława Barana, scenariusz opracowała instruktor MOK Joanna Szarras.

DSC 0047

Jak każdy z koncertów papieskich tak i ten dostarczył zebranym wielu wzruszeń. Nie zabrakło łez, ale tym razem nie zabrakło też śmiechu, ponieważ przypomnieliśmy św. Jana Pawła II jako człowieka pełnego radości, optymizmu i wspaniałego poczucia humoru. Ta wewnętrzna radość, która zjednywała mu ludzi, towarzyszyła mu do końca. Na łożu śmierci papież powiedział do swojego sekretarza: -Loris, ciało ludzkie może się zestarzeć, ale nie oczy i uśmiech. Pamiętaj: uśmiech to słońce, które wschodzi na ustach.

DSC 0041

Z uśmiechem pożegnał zebranych ks. proboszcz Henryk Chmieła, z uśmiechem wszyscy przyjęli błogosławieństwo, z uśmiechem i nadzieją wyszli w pogodny, ciepły wieczór, który nastąpił po rzadkim tej jesieni, słonecznym dniu, jakby nasz papież uśmiechał się do nas.  

DSC 0062

DSC 0065

Dyrektor MOK Beata Soboń na zakończenie złożyła gorące podziękowania zespołowi Maximilianum na ręce Łukasza Węglarza, wszystkim pracownikom MOK, którzy przyczynili się do tego, że uroczystość była tak udana oraz Annie Brandegger-Miśków, która w latach poprzednich wspaniale reżyserowała koncerty papieskie.