Spotkanie autorskie promujące tomik wierszy Kazimiery Janczy- Te wiersze nie są po to, by wypromować tomik, zabłysnąć na salonach kultury. One są autentyczne. Płynie z nich prawdziwy obraz autorki – tak dr hab. Marek Pieniążek ocenił wydany niedawno zbiór poezji Kazimiery Janczy podczas jej spotkania autorskiego, które odbyło się w środę 6 kwietnia 2016 r. w olkuskim MDK. Uczestnicy spotkania podkreślali, że w prezentowanych strofach odnajdywali własne doświadczenia, przemyślenia, odkrywali samych siebie.

- Te wiersze nie są po to, by wypromować tomik, zabłysnąć na salonach kultury. One są autentyczne. Płynie z nich prawdziwy obraz autorki – tak dr hab. Marek Pieniążek ocenił wydany niedawno zbiór poezji Kazimiery Janczy podczas jej spotkania autorskiego, które odbyło się w środę 6 kwietnia 2016 r. w olkuskim MDK. Uczestnicy spotkania podkreślali, że w prezentowanych strofach odnajdywali własne doświadczenia, przemyślenia, odkrywali samych siebie.

Autorka i prowadzący spotkanie Marek Pieniążek

Urodziła się w 1954 roku w Rąbkowej, miejscowości położonej niespełna 20 km od Nowego Sącza, w pobliżu Jeziora Rożnowskiego. Obecnie mieszka w Kluczach, ale też nie traci kontaktu z miejscem, w którym przyszła na świat, dorastała i z którym czuje się mocno związana. Z zawodu jest tkaczką kilimów. Zarówno Rąbkowa, otoczenie przyrodnicze i krajobrazowe, jak też zapewne po części profesja sprawiły, że pasją Kazimiery Janczy stała się poezja. Tkanie kilimów wierszy z refleksji, wspomnień i uczuć zaowocowało publikacjami w prasie regionalnej, ogólnopolskim tygodniku Angora, a także okolicznościowych i pokonkursowych tomikach. W 2013 r. wydała zbiór pt. „Odkryta na jurajskiej skale”.

Autorka opowiada o powstawaniu swych wierszy

Tytuł drugiego, w tym roku wydanego nakładem Klucze Poligrafii tomiku, jeszcze w trakcie prac nad nim brzmiał „Dokąd i po co”. Wspomnieć o tym warto, gdyż nie gorzej niż ostatecznie wybrany „Nim zatrzyma mnie czas”, dobrze zapowiada zawartość zbioru. Wśród ponad stu wybranych do niego utworów znajdują się rozliczenia autorki z własnym życiem, swoiste przygody z czasem. Czasem, który niewiarygodnie szybko mija osobie  zaangażowanej w bardzo wiele spraw.

Autorka odpowiała na pytania Marka Pieniążka o narodziny poety

Napisany przez opiekuna Klubu Literackiego MOK dr. hab. prof. UP Marka Pieniążka wstęp poprzedza zdanie „Wierszowana mapa życia”, zaś pierwszy rozdział zbioru nosi tytuł „By zdążyć”. Tak po trzykroć już naprowadzony na treść wierszy czytelnik nie powinien jednak obawiać się kolejnych oczywistości. Poezja Kazimiery Janczy, co kilkakrotnie podczas spotkania autorskiego zostało zauważone, jest w równej mierze autentyczna, co wyrafinowana. I potrafi zaskakiwać.

Uczestnicy spotkania

Od doświadczania świata przez kilkuletnią dziewczynkę, poprzez refleksje dojrzałej już kobiety, nieodłącznie z nimi związane strofy poświęcone najbliższym oraz impresje z różnych miejsc pobytu i z podróży, czytelnik dociera do piątego, bodaj najbardziej zaskakującego rozdziału pt. „Sekrety”. Zawiera on erotyki. Liryczne, osobiste, niejednokrotnie odważne. Bardzo odważne. Autorka odkrywa przed odbiorcami siebie, ale też wywołuje w nich własne refleksje dotyczące miłości oraz namiętności.

Gratulacje od znajomych

Z niezwykłą łatwością i szczerością dotyka wątpliwości, które nieobce są wielu ludziom, lecz z różnych powodów bardzo rzadko podejmowane są otwarcie, a tym bardziej przenoszone w sferę publiczną. Bez wątpienia poruszyły uczestników spotkania. W swobodnej dyskusji, po rozmowie autorki z Markiem Pieniążkiem i odczytaniu przez nią wybranych wierszy, pojawiły się wypowiedzi akcentujące zarówno autentyczność utworów, jak i zgodność myśli. Obecni na sali poeci mówili o tym, jak odnaleźli w strofach Kazimiery Janczy samych siebie.

Zainteresowanych tomikiem pt. „Nim zatrzyma mnie czas”, a także poznaniem autorki oraz innych olkuskich poetów, zachęcamy do udziału w spotkaniach Klubu Literackiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Informacje o terminach spotkań zamieszczane są w programach imprez publikowanych na stronie internetowej www.mok.olkusz.pl.