Na zajęcia obowiązują zapisy!
Przyjmowane będą one na tydzien przed planowanym rozpoczęciem danych zajęć.

Wakacje sierpień 2017