13 września pod chatą Kocjana w Rabsztynie odbył się przewidziany w projekcie EtnoOlkusz warsztat śpiewaczy. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020.

IMG 8160

Warsztat adresowany był do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Prowadziła go Monika Dudek - Animatorka kultury, pasjonatka folkloru, instruktorka polskich tańców ludowych i narodowych, choreoterapeutka.

IMG 8169

Uczestniczki poznały tradycyjne techniki śpiewu jednogłosowego w wykonaniu a cappella. A cappella w języku włoskim znaczy dosłownie „jak w kaplicy”. Początkowo termin ten odnosił się do wykonawstwa muzyki sakralnej, w obecnie używanym znaczeniu jest to każdy rodzaj kompozycji i techniki chóralnej wykonywanej bez towarzyszenia instrumentów, charakterystycznej między innymi dla śpiewu ludowego.

Panie poznały najbardziej charakterystyczne dla regionu małopolskiego pieśni i przyśpiewki. Podczas warsztatów zwrócono uwagę na interpretację tekstu, a także znaczenie naturalnego śpiewu nazywanego też często „śpiewem białym”.

IMG 8178

W promieniach słońca, na zielonej murawie uczestniczki wzięły udział w rozgrzewce rytmicznej z wykorzystaniem kroków tanecznych i śpiewu. Obok bielała leciwa chata Kocjana przyglądając się z aprobatą pielęgnowaniu zanikającej tradycji śpiewu ludowego.

2020 NCK dofinans etnopolska RGB