pracownia ceramiczna 

instr. Katarzyna Leszczyńska-Kszuba
WTOREK godz.16.00 i 18.00
ŚRODA godz.17.00
wejście od strony parkingu / sala R-22