okliteracki got 

 

instr. dr hab. prof. UP Marek Pieniążek
PIERWSZA I OSTATNIA ŚRODA M-CA
godz. 16.00
sala 34

Klub Literacki działający w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu powstał w 1982 roku z inicjatywy poetki olkuskiej Janiny Majewskiej i ówczesnej kierowniczki MDK Haliny Świeczek. Skupia ludzi, dla których poezja stała się potrzeba i pasją życiową. Różnią się wiekiem, doświadczeniem życiowym i poglądami. Łączy ich umiejętność widzenia świata przez pryzmat wrażliwości i trafne nazywanie nienazwanego...

Maria Baryła

Mieszka od 1986 roku w Olkuszu. Pracowała w administracji ZOZ. Wiersze pisała już jako nastolatka. Do regularnego poezjowania wróciła kilkanaście lat temu. Jej teksty były śpiewane przez młodzieżowy zespół muzyczny „Klubu Przyjaźń”. Wydała tomiki: Pamiętam (Olkusz 2014) i Razem (Olkusz 2015).

Janusz Czerniak

Urodzony w Olkuszu w 1955 roku. Technik górnictwa rud. Pisał prozę i poezję. Uprawiał malarstwo i rzeźbę. Wydał dwatomiki poezji: Czarne liście oraz Trzy serca. Był laureatem kilku konkursów literackich. Wykonał stacje drogi krzyżowej dla kościoła św. Maksymiliana Kolbe w Olkuszu. Członek Klubu Literackiego w Sławkowie i w Olkuszu. Zmarł w Olkuszu w 2012 r.

Krystyna Dziurzyńska

Urodziła się w Gilly w Belgii. Od kilkunastu lat mieszka w Olkuszu. Jest dyplomowaną pielęgniarką. Publikowała w prasie ogólnopolskiej i regionalnej. Brała udział w audycjach przygotowanych przez Dział Literacki Radia Katowice i w programie „Z potrzeby serca” Telewizji Warszawa. Jest laureatką wielu ogólnopolskich i regionalnych konkursów poezji oraz konkursów międzynarodowych. Wydała tomiki wierszy List do przyjaciela (Katowice, 1991), Na przypiecku nieba (Olkusz, 1999) Wiem, że... (Olkusz, 2012), Widok z okna (2014).

Kazimiera Janczy

Urodziła się w 1954 r. w Rąbkowej (powiat nowosądecki). Z zawodu jest tkaczką kilimów. Jej wiersze były drukowane w prasie regionalnej, w gazecie ogólnopolskiej "Angora" oraz tomikach pokonkursowych. Była także wyróżniona w kilku konkursach literackich. Autorka tomiku Odkryta na jurajskiej skale (Klucze 2013). Należy do Klubu Literackiego działającego przy Gminnej Bibliotece w Kluczach, przy Centrum Kultury w Bolesławiu, przy MOK w Olkuszu. Obecnie mieszka w Kluczach i w Rąbkowej.

Zofia Jurczyk

Urodzona w Kwaśniowie, tam mieszka. Jej utwory były nagradzane w lokalnych konkursach literackich. Laureatka nagrody Burmistrza Olkusza „Gmerk Olkuski”. Wydała tomik wierszy pt. Sercem pisane.

Marta Jurkowska

Olkuszanka. Z wykształcenia technik ekonomista i technik informatyk, była zawodniczka klubu sportowego KŁOS Olkusz. Jej wiersze były wielokrotnie czytane w Poczcie poetyckiej w Radiu Katowice. Jest laureatką kilkunastu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Wydała tomik poetycki Poza ramy.

Aleksandra Kozieł

Uczennica olkuskiego ZSZ nr 1. Od roku 2014 na każdym spotkaniu Klubu prezentuje znakomite wiersze. Można założyć, że przy rytmicznej i regularnej pracy twórczej, młoda autorka będzie mogła wydać debiutancki tomik już za rok.

Barbara Litarska

Urodzona w 1940 r. Pierwszą piosenkę ułożyła mając 8 lat. Obecnie należy do Klubów Literackich w Olkuszu, Bolesławiu i Sławkowie, jest także członkiem chóru przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Olkuszu. Działa jako wolontariuszka w Środowiskowym Domu Opieki w Olkuszu ucząc malarstwa niepełnosprawne dzieci. W 2014 roku wydała tomik poezji pt. Szepty.

Grzegorz Ludwiczak

Urodził się w Łodzi. Jest inżynierem mechanikiem, przez 22 lata pracował jako oficer Straży Pożarnej w Łodzi i Poznaniu. Wydał tomiki: Plecami o horyzont oparci oraz Na balu ze schizofrenią. Od 2007 roku mieszka w Olkuszu. Twórca i założyciel Klubu „Zielone Światło” dla osób zmagających się z chorobą nowotworową. Inicjator wielu wydawnictw popularyzujących tę tematykę.

Jacek Majcherkiewicz

Poeta, prozaik, zajmuje się także malarstwem sztalugowym i rysunkiem satyrycznym. Ma na swoim koncie 9 wystaw indywidualnych i 92 wystawy zbiorowe (m. in. w Krakowie, Warszawie, Toruniu, Łodzi, włoskim Pontenure i Mediolanie, Pekinie, austriackim Krems, w portugalskiej Peneli, w Skopje, Buenos Aires i Bariloche, Limie, serbskim Krusevac, Schwalbach, Ostravie). Jego prace plastyczne były publikowane w 37 polskich i zagranicznych katalogach.

Zdobył ponad 30 nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach literackich. Jego wiersze, opowiadania i reportaże wydrukowano w 35 antologiach. W 2007 r. opublikował tomik pt. Satyryczny JAMAGOR. W roku 2013 wspólnie z olkuskim Stowarzyszeniem „Zielone Światło” wydał RACK’OWISKO, czyli KODEKS WALKI Z RAKIEM. Laureat Olkuskiej Nagrody Artystycznej (2014) za całokształt twórczości. Należy do Partii Dobrego Humoru w Warszawie. Członek Klubu Literackiego w olkuskim MOK. Mieszka w Gorenicach pod Olkuszem. (Więcej informacji na autorskiej stronie internetowej: www.jamagor.gorenice.pl)

Anna Piątek

Do Klubu Literackiego przy olkuskim MOK należała od jego założenia. Była laureatką licznych konkursów literackich oraz Nagrody Artystycznej Burmistrza Olkusza. Była członkiem Związku Literatów Polskich. Publikowała swoje wiersze w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz antologiach, wydała cztery tomiki wierszy: W gałązce dłoni, Noc po kryjomu, Maluję świat niedobranym kolorem, W gałęziach coraz więcej światła. Oprócz poezji uprawiała także malarstwo. Zmarła w Olkuszu w 2015 roku.

Ewa Pogan

Rocznik 1951. Urodzona w Krakowie, wychowana w Nowej Hucie, ostatecznie zamieszkała w Olkuszu. Z wykształcenia geolog. Wiersze pisuje od wielu lat, ale z rzadka. Publikuje jeszcze rzadziej. Większość swoich utworów potrafi recytować z pamięci. W roku 2014 wydała tomik pt. Mogę się śmiać.

Olimpia Rychlińska

Urodzona w 1978 r. w Sosnowcu, mieszka w Kluczach. Posiada wykształcenie społeczno-prawne, obecnie prowadzi działalność gospodarczą. Wiersze zaczęła pisać dwa lata temu. Publikowała w prasie lokalnej.

Daria Siemienowicz

Uczennica olkuskiego Gimnazjum Nr 1. Od czterech lat pisze wiersze, które znalazły się m.in. w Młodzieżowym Tomiku Poezji wydanym przez olkuski Klub Przyjaźń. Gra na gitarze oraz interesuje się fotografią.

Barbara Sudoł

Urodzona w 1944 r. Z zawodu chemik, absolwentka UJ, przez wiele lat związana z przemysłem szklarskim. Debiutowała w 1991 r. w „Świecie Krzyżówek” wierszykiem palindromowym. Publikowała swoje prace w około 50 szaradziarskich pismach o zasięgu ogólnopolskim. Należała do krakowskiego klubu szaradzistów „Agora”. Pisała również wierszyki i bajki dla dzieci. W dorobku znajduje się około 150 rymowanek opublikowanych w kolorowankach „Technopolu”, oraz w „Abecadle”, „Wesołym przedszkolu” i „Elementarzu 6 – latka”. Autorka dziesięciu książeczek wydanych w krakowskim wydawnictwie „Skrzat”, w tym cykl popularnych bajek o kogutku Ziutku. Zmarła w 2014 roku.

Bronisław Tomsia

Urodzony w 1927 r. w Bogucinie Małym. W czasie wojny wychowany przez obcych ludzi na terenach ówczesnej III Rzeszy (Dolny Śląsk). Po latach powrócił do Bogucina, gdzie przez 25 lat był bardzo aktywnym sołtysem wsi. Wiersze pisze dla ukojenia późnej samotności.

Irena Włodarczyk

Rodowita olkuszanka. Długoletnia członkini Klubów Literackich MOK w Olkuszu i Sławkowie. Współpracuje z wieloma olkuskimi stowarzyszeniami (Teatralno-Literackim, Res Sacra Miser, Wszyscy dla Wszystkich). Od lat z sukcesami bierze udział w konkursach literackich. Czytała swoje wiersze w audycjach Radia Kraków, Alfa i Arka. Odznaczona wieloma dyplomami za bezinteresowne zaangażowanie społeczne i edukacyjne.       Wielokrotnie nominowana do tytułu Senior Roku w Małopolskim Plebiscycie Poza Stereotypem. Opublikowała tomiki wierszy: W rodzinnym kręgu (2000), Tym o kamiennych sercach (2003), Miasto moje (2005), Nocne z Aniołami rozmowy (2009), Z zakamarków i szuflad (2007), Trzy serca (tomik zbiorowy, 2011). Wydała także bajki i wierszyki dla dzieci: Babcia Renia czyta dzieciom (2009), Historia balonikowego słoneczka (2014). Laureatka Olkuskiej Nagrody Artystycznej za całokształt twórczości (2009).


Janina Kapuścik Witek (Nina)

Jest członkiem Klubu Literackiego w MOK w Olkuszu od 2001 roku. Wydała opowiadanie Znajda (Olkusz 2014) oraz cykl trzech autobiograficznych obszernych powieści: Miłość Basi (tom I, Olkusz 2014); Miłość Basi (tom II, Olkusz 2015), Robert i Izabela (Olkusz 2015). Pisze również wiersze. O swojej pierwszej powieści mówi: „Powieść Miłość Basi pisałam w latach siedemdziesiątych, oparłam ją na kilku faktach. Bohaterka powieści, młoda dziewczyna, jeszcze dziecko, dostaje się w ręce dojrzałego mężczyzny... Jest chora i bardzo przeżywa zdrady męża. Jej bliscy są z nią, rozumieją jej ból...”