pracownia fotograficzna 

instr. Adam Sowula
ŚRODA, PIĄTEK
godz.. 15.00 - 20.00
sala 26

 facebookduze