Baner Ewy Rosiak Buszko popr

 Ewa Rosiek-Buszko…

absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, od początku działalności artystycznej, na licznych wystawach w kraju i za granicą, prezentowała dynamiczne możliwości kreacyjne w wielu obszarach sztuki. W kręgu jej zainteresowań stale obecny jest rysunek i malarstwo, poza tym fotografia i ceramika, ale preferowane miejsce zajmuje tkanina artystyczna, od lat częściej nazywana sztuką włókna.

   …Od wielu lat Ewa Rosiek-Buszko z pasją eksploruje papier ręcznie czerpany – „archaiczne medium znane od tysięcy lat”, tworzywo posłuszne roli artysty, służebne na wiele sposobów, odsłaniające swoje zalety i ułomności przy realizacji kolejnych projektów. Fascynacja papierem i ciekawość rozeznania pełnych możliwości tego medium zawiodły artystkę do Japonii, gdzie w 2003 roku spędziła kilka miesięcy na stypendium, poświęcając się całkowicie nowej materii – papierowej Washi…

   …Sztuka Ewy Rosiek-Buszko, którą cechuje fantazja, ale i rygor, pełna jest różnorodnych tematów, problemów artystycznych i ideowych. Oryginalny świat, który kreuje artystka, prowokuje do refleksji, otwiera na nową percepcję życia przez kontemplację przeżywanego otoczenia, które pełne jest tajemnicy i wieloznaczności.

                                  /Lila Kulka, fragmenty z katalogu wystawy jubileuszowej na XXX lecie pracy twórczej, CMW Łódź 2009/.

…Artystka z reguły operuje na pograniczu rzeczywistości i metafory… Elementy rzeczywistości zmieniają się w kostki, z których buduje swoje własne uniwersum. Nawet światło zaczyna działać na narzuconych mu przez artystkę zasadach. Zostaje podporządkowane emocji kompozycji, nie ma jednego określonego źródła pada pod różnymi kątami, nabiera znaczeń metaforycznych. To niezwykle rzadko spotykane zjawisko transformacji tematów zaczerpniętych z najbliższego otoczenia jest wszechobecne we wszystkich cyklach artystki.

                                                                                                                                 /Jerzy Madejski, fragment recenzji, Kraków 2001/.

Ewa Rosiek-Buszko – urodzona w Gliwicach. Mieszka i pracuje w Krakowie. W 1979 roku uzyskała dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany. Tworzy autorskie papiery ręcznie czerpane, tkaninę i ceramikę unikatową. Maluje pastele i akwarele. Współzałożycielka i kuratorka wystaw działających na niwie tkackiej od 1991 roku śląskiej grupy Przekaz. Od 1979 roku Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA oraz wieloletni członek zarządu i wiceprezes Stowarzyszenia Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeźby. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Autorka warsztatów „Papier Gami”, na bazie których prowadzi zajęcia i wykłady dotyczące papieru ręcznie czerpanego.

Zaproszenie Ewy Rosiak Buszko do druku