ważna informacja dot kwalifikacji wojskowej

 

INFORMACJA w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

W związku z pandemią koronawirusa, z dniem *16 marca 2020* r.

*wstrzymana zostaje kwalifikacja wojskowa*.

Wobec powyższego osoby, które otrzymały wezwanie do stawiennictwa przed

Powiatową Komisją Lekarską w Olkuszu, nie muszą dopełnić tego obowiązku

we wskazanym terminie.

O nowym terminie kwalifikacji wojskowej osoby nią objęte będą

informowane stosowną korespondencją oraz za pośrednictwem obwieszczeń.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJMINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ