Informujemy, że uzyskaliśmy grant z Programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach działania Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej.

minist
Dzięki otrzymanej dotacji na projekt „Zakup Strojeńców Polskich Władysława Wołkowskiego”, olkuska kolekcja, udostępniana w Centrum Kultury w Olkuszu, wzbogaci się o trzy unikatowe dzieła tego wybitnego artysty.

Łącząc w strojeńcach wiklinę w płaskiej kompozycji ze sznurem, nadał im Wołkowski charakter tkaniny odwołującej się w sposób aluzyjny do tradycji polskich makat i kilimów ze szlacheckich dworków i chłopskich chat. Nie bez znaczenia jest też ich powiązanie z ważnymi aspektami historii Polski, co podkreślają ich tytuły: Korony Jagiellońskie, Wejście do Krematorium oraz Dzwon Zygmunta.

Sam Władysław Wołkowski (1902-1986) zaliczany jest do grona dwudziestu najważniejszych polskich dizajnerów XX w. W olkuskim muzeum można oglądać jego ponadczasowe wiklinowe meble, a także wykonane z wikliny, trzciny, drewna i sznurka patery, portrety i pejzaże oraz kompozycje poświęcone ważnym wydarzeniom historycznym z dziejów Polski, które Wołkowski nazwał Ołtarzami Historii.