18 listopada w MOK-Centrum Kultury odbyła się konferencja edukacyjna dotycząca umiejętności społecznych dzieci ze spektrum autyzmu.

IMG 20191118 094812937

Patronat nad wydarzeniem objęli Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Starosta olkuski Bogumił Sobczyk oraz Poseł na Sejm RP Agnieszka Ścigaj.

IMG 20191118 111215921
Konferencję zorganizowaną przez Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser w Olkuszu prowadziły Magdalena Godlewska i Katarzyna Mierzejewska oraz Anna Skręt, specjalizujące się w zagadnieniu będącym przedmiotem konferencji.