Szczegółowe warunki zapytania ofertowego
na najem terenu przeznaczonego na Wesołe Miasteczko
towarzyszące imprezie „Święto Srebra - Dni Olkusza 2019”

ZAPYTANIE OFERTOWE

UMOWA