Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko

sprzątaczki w wymiarze ½ etatu

I Wymagania:

  1. Stan zdrowia - pozwalający na zatrudnienie na wymaganym stanowisku.

II Wymagania dodatkowe:

  1. Predyspozycje osobowości: dyspozycyjność (również w sobotę, niedzielę i święta), odpowiedzialność, samodyscyplina, kultura osobista, komunikatywność.

III Zakres wykonywanych zadań:

Obsługa i utrzymanie czystości w obiektach MOK: DK i WDK Niesułowice.

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny.
  2. Curriculum Vitae.
  3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy nauki i zatrudnienia.

IV Wybór nastąpi:

Oferty należy składać w dziale kadr do 5 kwietnia 2019 r. Do potencjalnych kandydatów zostanie skierowane zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.