pobrane

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLKUSZU

zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni pod stoiska handlowe wokół zamku w Rabsztynie

podczas: Festynu Sarmackiego w ramach II edycji Juromanii w dniu 22 września 2019 r.

- cena 50 zł brutto za 1 dzień (moduł 6m2).

Przyjmowanie ofert 13 września 2019 (włącznie). Ilość miejsc ograniczona.

Rezerwacje prosimy kierować na adres e-mail: muzea@mok.olkusz.pl

 

UWAGA!

Na w/w stoiskach obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w tym piwa.

Wynajmujący nie zapewnia dostępu do energii elektrycznej

Każdy wynajmujący stoisko handlowe zobowiązany jest do spełnienia wszelkich warunków i we własnym zakresie, na własny koszt załatwić wszelkie konieczne zezwolenia, koncesje i uzgodnienia w tym Sanepid (dotyczy stoisk gastronomicznych).

Każdy wynajmujący zobowiązany jest do podpisania umowy najmu powierzchni pod stoiska handlowe z MOK Olkusz przed imprezą.