Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

>>Po więcej informacji kliknij tutaj<<

pobrane

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLKUSZU

zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni pod stoiska handlowe wokół zamku w Rabsztynie

podczas: Festynu Sarmackiego w ramach II edycji Juromanii w dniu 22 września 2019 r.

- cena 50 zł brutto za 1 dzień (moduł 6m2).

Przyjmowanie ofert 13 września 2019 (włącznie). Ilość miejsc ograniczona.

Rezerwacje prosimy kierować na adres e-mail: muzea@mok.olkusz.pl

 

UWAGA!

Na w/w stoiskach obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w tym piwa.

Wynajmujący nie zapewnia dostępu do energii elektrycznej

Każdy wynajmujący stoisko handlowe zobowiązany jest do spełnienia wszelkich warunków i we własnym zakresie, na własny koszt załatwić wszelkie konieczne zezwolenia, koncesje i uzgodnienia w tym Sanepid (dotyczy stoisk gastronomicznych).

Każdy wynajmujący zobowiązany jest do podpisania umowy najmu powierzchni pod stoiska handlowe z MOK Olkusz przed imprezą.

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko

sprzątaczki w wymiarze ½ etatu

I Wymagania:

 1. Stan zdrowia - pozwalający na zatrudnienie na wymaganym stanowisku.

II Wymagania dodatkowe:

 1. Predyspozycje osobowości: dyspozycyjność (również w sobotę, niedzielę i święta), odpowiedzialność, samodyscyplina, kultura osobista, komunikatywność.

III Zakres wykonywanych zadań:

Obsługa i utrzymanie czystości w obiektach MOK: DK i WDK Niesułowice.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy nauki i zatrudnienia.

IV Wybór nastąpi:

Oferty należy składać w dziale kadr do 5 kwietnia 2019 r. Do potencjalnych kandydatów zostanie skierowane zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego
na najem terenu przeznaczonego na Wesołe Miasteczko
towarzyszące imprezie „Święto Srebra - Dni Olkusza 2019”

ZAPYTANIE OFERTOWE

UMOWA

Wypożyczalnia strojów 

NIECZYNNA 

 

Dnia 28 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Jury w składzie:

 • Przewodniczący komisji: Kinga Grela – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG w Olkuszu
 • Członek komisji: Sylwia Grossman – pedagog plastyk
 • Członek komisji: Wioletta Sarota-Stach – pedagog plastyk, instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

Jury dokonało oceny łącznie 76 prac plastycznych wykonanych w technice pastel, podczas części praktycznej konkursu, który odbył się w dwóch turach dnia 19 marca 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Do konkursu organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, zgłosiło się 17 placówek z terenu Miasta i Gminy Olkusz. Jury oceniło prace zgłoszonych w trzech z czterech możliwych kategorii. Wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych opracowujących dwa tematy, w trzech kategoriach wiekowych:

 • Szkoły Podstawowe – klasy I-III – temat pracy: „Magia czystego powietrza-fruwając z owadami”
 • Szkoły Podstawowe – klasy IV-VI – temat pracy: „Magia czystego powietrza-fruwając z owadami”
 • Klasy VII i oddziały gimnazjalne – temat pracy: „Magia czystego powietrza -kwiat”

IMG 4718

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu informuje, że w związku z rozpoczętymi pracami budowlanymi ZAMEK RABSZTYN w październiku będzie NIECZYNNY.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy w październikowe weekendy w godz. 10.00 - 17.00 do zwiedzenia Chaty Kocjana za symboliczną złotówkę.

Informujemy ,iż z dniem 02 maja 2017 następuje zmiana konta MOK w Olkuszu.

nowe konto MOK

NR KONTA: PEKAO SA 31 1240 4940 1111 0010 7320 6117

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu wynajmie lokale/pracownie położone w Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej 32 (II piętro)na okres do 3 lat.

W/w lokale użytkowe to:

1. Pomieszczenie o powierzchni 26,88 m2 z przylegającym sanitariatem o pow. 2,84 m2.
2. Pomieszczenie o powierzchni 36,60 m2 z przylegającym przedsionkiem (korytarzem) o pow. 3,90 m2 oraz sanitariatem o pow. 4,35 m2.
Szczegółowe informacje i wzór umowy dostępny są na stronie : www.mok.olkusz.pl

Oferty należy składać na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Olkusz,ul.Fr.Nullo29,32-300 Olkusz, Tel. 32 6431120. Termin składania ofert upływa 20.12.2016r.

Najem przeznaczony jest dla osób fizycznych i prawnych. Lokale wykazane pod najem przeznaczone są pod działalność usługową, administracyjną bądź artystyczną.
Osoba najmująca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wynajmującego.
Obowiązkiem Najemcy jest ponoszenie, oprócz czynszu za najem, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem najmu, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami Wynajmującego (w tym podatki lokalne, obciążenia z tytułu posiadania oraz opłaty za media i ogrzewanie).

Szczegółowych informacji udziela Pan Wiesław Glanowski - Kierownik Działu Techniczno - Gospodarczego tel.501049969 lub 32 7065214

 

WZÓR UMOWY NAJMU