Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert:

1. Na obsługę gastronomiczną z wyłącznym prawem do sprzedaży piwa podczas XIV Turnieju Rycerskiego w Rabsztynie w dniach 30.06.18r.

oraz 01.07.2018r.

Cena wywoławcza 1.000 zł netto + 23% VAT

Termin składania ofert na piśmie : do 18.06.2018 r. w sekretariacie MOK

             W Olkuszu                        

             Informacje nr tel.: 32 494 39 66

2. Na wynajem terenu na stoiska handlowe (moduł do 6 m2 ) podczas

XIV Turnieju Rycerskiego w Rabsztynie w dniach 30.06.18r.

oraz 01.07.2018r.

Cena : 50 zł +23% VAT za dzień/moduł

Termin składania ofert do 20.06.18r. na adres rabsztyn@mok.olkusz.pl

Informacje nr tel. : 32 494 39 66

            

UWAGA: Prąd we własnym zakresie!

Dnia 28 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Jury w składzie:

  • Przewodniczący komisji: Kinga Grela – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG w Olkuszu
  • Członek komisji: Sylwia Grossman – pedagog plastyk
  • Członek komisji: Wioletta Sarota-Stach – pedagog plastyk, instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

Jury dokonało oceny łącznie 76 prac plastycznych wykonanych w technice pastel, podczas części praktycznej konkursu, który odbył się w dwóch turach dnia 19 marca 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Do konkursu organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, zgłosiło się 17 placówek z terenu Miasta i Gminy Olkusz. Jury oceniło prace zgłoszonych w trzech z czterech możliwych kategorii. Wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych opracowujących dwa tematy, w trzech kategoriach wiekowych:

  • Szkoły Podstawowe – klasy I-III – temat pracy: „Magia czystego powietrza-fruwając z owadami”
  • Szkoły Podstawowe – klasy IV-VI – temat pracy: „Magia czystego powietrza-fruwając z owadami”
  • Klasy VII i oddziały gimnazjalne – temat pracy: „Magia czystego powietrza -kwiat”

DO2018

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLKUSZU

zaprasza do składania ofert

na wynajem stoisk handlowych

wzdłuż ściany wschodniej Rynku

podczas: Święta Srebra - Dni Olkusza w dniach 26 - 27 maja 2018 r.

- cena wywoławcza od 200 zł netto (+23 % Vat) za 1 dzień (moduł 6m2) oraz  

minimum 50 zł netto za każdy następny m2

- roznoszenie ulotek podczas Święta Srebra - Dni Olkusza

40% opłaty tj. 80zł +23 % Vat za 1 dzień

Przyjmowanie ofert do dnia 16 maja 2018 r. Ilość miejsc ograniczona.

UWAGA!

Na w/w stoiskach obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w tym piwa.

Każdy wynajmujący stoisko handlowe zobowiązany jest do uzyskania decyzji olkuskiego Sanepidu na imprezę Święto Srebra - Dni Olkusza 2018 i podpisania umowy najmu na stoisko handlowe z MOK Olkusz przed imprezą.

Uprzejmie informujemy, że wypożyczalnia strojów

będzie nieczynna od 26 lutego do 31 października 2018 r.

IMG 4718

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu informuje, że w związku z rozpoczętymi pracami budowlanymi ZAMEK RABSZTYN w październiku będzie NIECZYNNY.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy w październikowe weekendy w godz. 10.00 - 17.00 do zwiedzenia Chaty Kocjana za symboliczną złotówkę.

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W MOK W OLKUSZU W DNIU 10.05.2017

Jury  w składzie:

1.Magdalena Medyńska

2.Piotr Bułka

3.Michał Skiba

4.Adam Radosz

po wysłuchaniu 28  uczestników postanowiło przyznać:

W KATEGORII  RECYTACJA - SZKOŁY PODSTAWOWE

1 miejsce – Alicja Kundzierewicz ZS-P w Wolbromiu

2 miejsce – Maja Skałbania SP nr 9 w Olkuszu

3 miejsce – Maja Wróbel SP w Zawadzie

Wyróżnienie: Karolina Mąkol SP w Chełmie,

                        Błażej Boruń SP w Kluczach

W KATEGORII  RECYTACJA - GIMNAZJA

1 miejsce – Maria Sioła Gimnazjum  nr 1 w Olkuszu

1 miejsce – Patrycja Pałka Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu

3 miejsce – Emilia Kur Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu

Wyróżnienie: Maria Duch  Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu

W KATEGORII - POEZJA ŚPIEWANA :

1 miejsce - Magdalena Pałka Gimnazjum nr 3 w Olkuszu

Jury stwierdza niski poziom artystyczny w kategorii poezji śpiewanej ( sugeruje współpracę z muzykami uczestników tej kategorii ). Zachęca do poszukiwań odpowiedniego, zrozumiałego dla uczestników repertuaru dostosowanego do wieku recytatorów.                                                                                                      

Informujemy ,iż z dniem 02 maja 2017 następuje zmiana konta MOK w Olkuszu.

nowe konto MOK

NR KONTA: PEKAO SA 31 1240 4940 1111 0010 7320 6117